Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

39. SAYI ÇAĞRISI: KAMUDA İSTİHDAMIN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ

KAMUDA İSTİHDAMIN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ

Dünya’da başlıca kapitalist devletlerde 1960 sonlarında başlayan ve kapitalizme özgü aşırı üretim krizi olarak baş gösteren krizin derinleşmesi, az gelişmiş ülkelerde ağır toplumsal-ekonomik krizlere yol açtı. Kapitalizmin bu ağır krizden çıkış reçetesi neo-liberal veya yeni sağ önermeler oldu. Bu önermelerin temelinde ise gelişmiş kapitalist devletlerin iktisadi sorunlarını çözüme kavuşturmak vardı. Temel öneri dünyayı tek pazar olarak örgütlemek ve tek pazarın önündeki ulusal gümrük duvarı engellerini ortadan kaldırmaktı. Bu önerme ağır toplumsal sorunlar altındaki Türkiye’de iktisadi çözüme 24 Ocak 1980 kararlarıyla; siyasi çözüme ise 12 Eylül 1980 darbesiyle ulaşılmaya çalışıldı. 

1980 yılına kadar devletin etkinliği için idari reform ön plandayken 1980 sonrasında kamunun neo-liberal devlet modeli temelinde dönüştürülmesi ön plana çıkarıldı. Neo-liberal devletin kurulması sosyal devletin tasfiyesi ve emek gücünün değersizleştirilmesi yönünde ilerleyerek Türkiye işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşulları ağırlaştırıldı. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra kamu işletmelerinin özelleştirilmesiyle kamuda istihdam, güvencesizlik ve kuralsızlık ekseninde yeniden şekillendirildi.

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 39. Sayının konu başlığı, kamuda istihdamın değişimi ve dönüşümüdür. Bu sayıda, kamuda merkezi ya da yerel düzeyde istihdamdaki değişim ve dönüşümün; çalışanların hakları, sosyal güvenliği, toplu sözleşme ve örgütlenme hakkı ve işçi sağlığı gibi farklı alanlarda tartışılması hedeflenmektedir. 

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı DergiPark sistemi üzerinde Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin adresine gönderebilirsiniz. 

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 15.04.2023’tür. 

Haber - Duyuru
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım