Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE DEVLET VE BURJUVAZİ Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
TÜRKİYE’DE DEVLET VE BURJUVAZİ Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı
Yazar(lar)
:
Mehmet Gürsan ŞENALP Örsan ŞENALP
İngilizce Başlık
:
STATE AND BOURGEOISIE IN TURKEY Transnational Rivalries and Dispossessing the State Class
Anahtar Kelimeler
:
Ulusötesi mücadeleler, ulusötesi kapitalist sınıf, Locke’cu merkez bölge, hasım devlet toplum kompleksi, devlet sınıfı
İng. Anahtar Kelimeler
:
Transnational rivalries, transnational capitalist class, Lockean heartland, contender state-society complexes, state class
Özet
:
Bu çalışmada, Türkiye’de burjuvazi ve devlet ilişkileri ulusötesi tarihsel mater- yalist bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu amaçla, kapitalist sınıfın çeşitli fraksi- yonlarının / bileşenlerinin kendi aralarında, ulusal ve uluslararası düzeylerde giriştikleri ulusötesi mücadelelerin bazı özellikleri incelenmektedir. Çalışma- nın ilk bölümünde, “kapitalist”, “sınıf bilinci”, “sınıf fraksiyonu” gibi bazı temel kavramların açıklanmasının ardından, ikinci bölümde ulusötesileşme olgusu üzerinde durulmakta ve ulusötesi kapitalist sınıf oluşumu tezlerine yer veril- mektedir. Bu bölümde geliştirilen ana argüman bugün bir ulus-devletin sınır- ları içinde biçimlenen sosyal sınıf ilişkilerinin / mücalelerinin ve hakim sınıfların kendi aralarındaki çatışmaların doğru anlaşılmasının ancak günümüz kapita- lizminin temel niteliklerinin doğru bir biçimde kavranabilmesine bağlı olduğu- dur. Kapitalizmin ulusötesi karakterine ilişkin “doğru” olduğunu düşündüğümüz bir kavrayışı / yaklaşımı Van der Pijl’den ödünç alıyoruz. Dolayısıyla, üçüncü bölüm ulusötesi kapitalizmin –Locke’cu merkez bölge ve Hobbes’çu hasım devletlerden oluşan- ikili yapısı üzerine bazı değerlendirmeleri içeriyor. Bu şekilde küresel politik ekonomi ve uluslararası ilişkilerin sosyal sınıflar temelin- de tarihsel materyalist bir analizini yapmak mümkün hale geliyor. Dördüncü ve son bölümde Türkiye’de kapitalist sınıfın belirli fraksiyonları, ezilen toplumsal sınıflar ve devlet sınıfı arasında cereyan eden şiddetli çekişmeleri, klasik ya da yeni emperyalizm kuramlarından değil bu ulusötesi mücadeleler perspektifin- den bakarak ele alıyoruz.
İngilizce Özet
:
This paper examines the relationship between state and bourgeoisie within a transnational historical materialist framework. That is, certain patterns of transnational rivalries, which take place both in national and international levels, among diverse fractions of capitalist class and between the great powers of capitalist system will be analyzed. In the first part of this work, we will briefly explain some basic concepts frequently used in our analysis such as “capitalist class”, “class consciousness” and “class fractions.” The second part deals with the transnational phenomenon and the transnational capitalist class formation theses. The main argument developed here is that to understand the very nature of social class relations / struggles and the conflicts among the dominant classes that occur within the borders of a nation-state, we have to make clear the fundamental characteristics of the contemporary capitalism. In this respect, we draw upon the concept of “transnational rivalries” developed by Kees van der Pijl in his path-breaking works and his, in our opinion, “accurate” approach to the global political economy. In this context, the third part of this study focuses on the dual structure of transnational capitalism that mainly consists of the “liberal” Lockean heartland and Hobbesian “contender” state-society complexes. To us, that sort of conception towards the current issues of global political economy and international relations make possible to conduct a historical materialist account of the analysis. Finally, the fourth section focuses on the intense and ongoing struggles among the social forces in Turkey by using transnational rivalries framework. Those struggles are taking place simultaneously among distinct fractions of the dominant capitalist class on the one hand; and among dominant, subordinate and state classes, on the other.
Pdf
:
TÜRKİYE’DE DEVLET VE BURJUVAZİ Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım