Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

GÜNCEL FRANSIZ YÖNETİM YAZINI, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
GÜNCEL FRANSIZ YÖNETİM YAZINI
Yazar(lar)
:
Can Umut ÇİNER
İngilizce Başlık
:
CURRENT ADMINISTRATIVE LITERATURE IN FRANCE
Anahtar Kelimeler
:
Fransa, yönetim bilimi, kamu yönetimi, yönetim inceleme- leri, kamu politikası.
İng. Anahtar Kelimeler
:
France, administrative science, public administration, Europeanization, public policy
Özet
:
Türkiye’de son yıllarda, Fransız yönetimi ve yönetim incelemeleri yeteri kadar tanınmamakta, kamu yönetimi incelemelerinin Amerikan kaynaklı olması nede- niyle Fransa ve Kıta Avrupası’ndaki duruma pek az yer verilmektedir. Bu çalış- ma, Fransa’da yönetim yazınının güncel durumunu değerlendirmek, alanımızın bir başka ülkedeki durumunu irdeleyerek bundan dersler çıkarmak, dolaylı bir sonuç olarak da bu unsurun Türkiye açısından etkisizleşme nedenine belli bir açıklama bulmak amaçlarına dönüktür. Bu makale, güncel Fransız yönetim yazınını iki açıdan irdeleyerek Türkçe yazın- daki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Birincisi, son yıllarda Fransız yöne- tim yazınında alanın uzmanlarının söz ettiği “önemli kriz” ve “düşüş” durumudur. İkincisi, Fransız yönetim yazınındaki yeni yönelimlerin kaynakları ile düşünsel akımlar arasındaki denge ve ilişkilerin incelemesidir. Günümüzde, Fransız yönetim incelemelerinde üç temel akım görülmektedir. Birincisi, yönetim üzerine geleneksel “hukuk” ve “sosyoloji” ağırlıklı çalışmalar- dır. İkincisi, Fransa’nın “yönetim” sorunlarının Avrupa Birliği ölçeğinde değerlen- dirilmesi ekseninde düşünebileceğimiz “Avrupalılaşma” çalışmalarıdır. Üçüncü grupta ise, alandaki en moda ve baskın çalışmalar olarak göze çarpan kamu politikası incelemeleri bulunmaktadır.
İngilizce Özet
:
In recent years, French administration and administrative research aren’t well known in Turkey because researches on public administration are mainly originated from the USA and the situation in France and the Continental Europe haven’t been studied. This study aims at the current evaluation of administrative literature in France and investigation of lessons learned and finds an explanation for the reasons of not being effective in Turkey. In this study current French administrative literature is examined by two different perspectives. Firstly, in recent years in the area of French administrative literature, “important crisis” and “fall” status declared by the experts. Secondly in the French administrative literature sources of new approaches, relationships and balances will be examined. Today, three main directions are observed in the French administrative studies. First are traditional law and sociology studies on administration. Second is evaluation of the French administrative problems at European Union scale in the axis of “Europeanization” studies. In the third group public policy research is seen as dominant and in vogue.
Pdf
:
GÜNCEL FRANSIZ YÖNETİM YAZINI Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım