Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEVLETİN DİN ÜZERİNDEN NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEVLETİN DİN ÜZERİNDEN NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ
Yazar(lar)
:
Özkan LEBLEBİCİ
İngilizce Başlık
:
TRANSFORMATION of STATE AT RELIGION in the CONTEXT of STATE-RELIGION RELATIONS
Anahtar Kelimeler
:
Din ve devlet, toplumsal değişme, neo-liberalizm.
İng. Anahtar Kelimeler
:
Religion and state, social change, neo-liberalism.
Özet
:
Toplumların basitten karmaşığa doğru süregelen evrimi içerisinde, yönetim olgusunun karmaşıklığı da artış göstermektedir. Devletli toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte bu karmaşıklık yeni bir boyut kazanmıştır. Devleti yöneten otoritenin meşruiyetinin sağlanması, avcı toplayıcı topluluklardaki yönetim dizgesinden daha farklı ve zor bir çabayı gerekli kılmaktadır. Tarih boyunca din, bu konuda önemli bir işlev üstlenmiş ve başlangıçta yönetenlerin otori- telerini tanrıdan/tanrılardan aldıklarına inanılmasını sağlamıştır. Gerek top- lumsal değişime olan etkisi, gerek devletin yapısı üzerindeki etkisi, dini gü- nümüzün sosyolojik olarak en iyi incelenmesi gereken kavramlarından biri yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, din, devlet ve toplum arasındaki karma- şık ilişkileri neoliberal tartışmalar çerçevesinde ele almaktır. Bu yolla, günü- müzün yönetim bilimi yazınında, bağlamından koparılarak yapısal tezlerle desteklenen olguları gerçek düzlemlerine oturtmak adına önemli bir adım atılabilecektir.
İngilizce Özet
:
Complexity of administration rises as the evolution of societies progress from simple to complex. This complexity gains new dimension by the emergence of societies with state. Providing legitimation of the governing authority of state involves much more different and hard effort than administrative system in hunter-gatherer societies. Religion has undertaken a significant function in this issue through the ages and has caused people believe that the authority of administrator came from God/Gods. Religion has effects on both social change and strucutre of state as well. This makes the concept be analyzed fundamentally in both sociology and public administration recently. The aim of this study is to discuss the complex relations between religion, state and society in the context of neoliberal arguments. Thus it might be possible to set the phenomenon, maintained by the structural views by being broken off its context, on the way accurately in recent administrative science literature. And this might be significant step obviously.
Pdf
:
DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEVLETİN DİN ÜZERİNDEN NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım