Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

1980 ÖNCESİ ÜLKÜCÜ HAREKETİN İSLAMİLEŞMESİNDE SEYİT AHMET ARVASİ ETKİSİ VE “TÜRK-İSLAM Öz ÜLKÜSÜ, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
1980 ÖNCESİ ÜLKÜCÜ HAREKETİN İSLAMİLEŞMESİNDE SEYİT AHMET ARVASİ ETKİSİ VE “TÜRK-İSLAM Öz ÜLKÜSÜ
Yazar(lar)
:
Fatih YAŞLI
İngilizce Başlık
:
THE INFLUENCE OF SEYIT AHMET ARVASI on the PRE-1980 ISLAMIFICATION of the ULKUCU (NATIONALIST) MOVEMENT AND the TURKİSH-ISLAMIC IDEALISM
Anahtar Kelimeler
:
Ülkücü Hareket, MHP, Ahmet Arvasi, İslamizasyon, Türk- İslam Ülküsü.
İng. Anahtar Kelimeler
:
Ülkücü Movement, Nationalist Movement Party (MHP), Ahmet Arvasi, Islamization, Turkish-Islamic Ideal.
Özet
:
Bu makalede, Ülkücü Hareketin 1980 öncesinde yaşadığı ideolojik dönüşüm, Hareketin ideologlarından Ahmet Arvasi üzerinden anlatılmıştır. Başlangıçta daha seküler bir milliyetçilik anlayışını temsil eden Ülkücü Hareket zamanla, milliyetçilikle İslam’ı sentezleyen bir niteliğe kavuşmuştur. Bunun en önemli nedeni, Ülkücü Hareketin tabanını oluşturan ve sola karşı sokak mücadelesi veren taşralı, muhafazakâr gençlerin maneviyat arayışına ancak İslam’ın ya- nıt verebileceğine ilişkin düşüncedir. 1980 öncesi Türkiye’de iç savaş ve siya- sal kutuplaşma derinleştikçe bu arayış hız kazanmış, İslamizasyon süreci de derinleşmiştir. İslamizasyonu “Türk-İslam Ülküsü” adıyla sistematize eden Ahmet Arvasi, bu arayışın fikir düzeyindeki en önemli temsilcilerinden biridir ve bu çalışmada Ülkücü Hareketin yaşadığı ideolojik dönüşüm Arvasi’nin dü- şünceleri üzerinden incelenecektir.
İngilizce Özet
:
In this article the ideological transformation of the Ülkücü Movement before 1980 is analyzed via one of the ideologues of the Movement, Ahmet Arvasi. The Ülkücü Movement which represented a more secular perception of nationalism, reached in time, a new form that synthesizes nationalism with Islam. The most important reason for this was the idea that only Islam can meet the pursuit of morale among the provincial, conservative youth who was fighting against political left and constituting the power base of Ülkücü Movement. This pursuit got accelerated and the process of Islamization was intensified as the civil war and political polarization got deepened during the pre-1980 period. Ahmet Arvasi, who systematized Islamization under the title of ‘Turkish-Islamic Ideal’, was one of the most prominent representatives of this pursuit in terms of ideology and this article will explore the ideological transformation of the Ülkücü Movement by focusing on the ideas of Arvasi.
Pdf
:
1980 ÖNCESİ ÜLKÜCÜ HAREKETİN İSLAMİLEŞMESİNDE SEYİT AHMET ARVASİ ETKİSİ VE “TÜRK-İSLAM Öz ÜLKÜSÜ Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım