Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

LEOPOLDCÜ DÜŞÜNCE VE YERYÜZÜ (TOPRAK) ETİĞİ, Sayı: 37 - 2022
Başlık
:
LEOPOLDCÜ DÜŞÜNCE VE YERYÜZÜ (TOPRAK) ETİĞİ
Yazar(lar)
:
Kıvılcım AKKOYUNLU ERTAN
İngilizce Başlık
:
LEOPOLD’S THOUGHTS AND EARTH ETHICS
Anahtar Kelimeler
:
Çevre etiği, yeryüzü etiği, çevre merkezcilik, Leopold
İng. Anahtar Kelimeler
:
Environmental ethics, earth ethics, ecocentrism, Leopold
Özet
:
1940’lardan başlayarak bireylere doğa sevgisi kazandırmaya çalışan Aldo Leopold’ün öğretileri, insanı doğanın sade bir üyesi olarak gören doğa etiğinin temellerini atmıştır. Leopold’ün yaklaşımı, çevre etiği yaklaşımlarını bütünleyen ve 21. Yüzyıl için de geçerli olan bir bakış açısı ortaya koymuştur. Doğa öğretileri kapitalizme meydan okuyan Leopold, yeryüzü etiğini bir dünya etiğine dönüştürmüştür. Bu açıdan Leopold’ün etiği, çevre etiği yaklaşımları arasında son aşama olarak kabul edilen çevre merkezci yaklaşımında ilk ifadelerinden birisi olarak üzerinde araştırılması ve dikkate alınması gereken bir yaklaşım olmayı sürdürmektedir.
İngilizce Özet
:
The teachings of Aldo Leopold who tried to make people respect nature, have laid the foundations of the ethics of nature that see man as a plain member of nature since 1940. The Land Ethics of Leopold puts forward a view point which helps to integrate environmental ethics approaches and has been applicable for 21th century, too. Leopold who challenges capitalism by his nature doctrines, transformed Land Ethics into Earth Ethics. In this respect, Leopold’s ethics has to be investigated and considered as one of the first assertions of ecocentric approach which is adopted as the last stage among the approaches of environmental ethics.
Pdf
:
LEOPOLDCÜ DÜŞÜNCE VE YERYÜZÜ (TOPRAK) ETİĞİ Tam Metin
Sayı: 37 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım