Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

AFET YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KAMU POLİTİKASI BAĞLAMINDA AFETLERİN ÇEVREYE ETKİLERİ, Sayı: 37 - 2022
Başlık
:
AFET YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KAMU POLİTİKASI BAĞLAMINDA AFETLERİN ÇEVREYE ETKİLERİ
Yazar(lar)
:
Özkan LEBLEBİCİ
İngilizce Başlık
:
DISASTER ADMINISTRATION APPROACHS AND EFFECTS OF DISASTERS ON ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF PUBLIC POLICY
Anahtar Kelimeler
:
Afet yönetimi, kamu politikası, afet riski, hassasiyet.
İng. Anahtar Kelimeler
:
Disaster administration, public policy, disaster risk, vulnerability.
Özet
:
Afet yönetimi alanında ortaya konan yaklaşımlar, sadece teknik bir çalışma alanı olmaktan çıkarak disiplinlerarası bir boyuta evrilmiştir. Bunda afetlerin fiziksel olayların sonucunda ortaya çıkan sosyal ve politik olaylar olarak kabul edilmesinin rolü büyüktür. Toplumların karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı toplumun hassasiyet derecesi, büyük ölçüde kamu politikalarının belirleyici olduğu unsurlardır. Afet yönetimi yaklaşımlarının son yıllarda kamu politikalarıyla ilişkilendirilmesi ve afet yönetimi süreçlerinin toplumun çabuk toparlanması için hassasiyetlerin yönetilmesini odağına alması, kamu yönetimi kuramlarının bu alanla daha yakın ilişkiler kurmasına neden olmuştur. Toplumların yaşam biçimleri ve bu yaşam biçimlerini destekleyen politikalar, afetler açısından yeni risk faktörlerini ortaya çıkarmıştır. Afetlerin çevreye etkileri, yeni risk faktörleri ile daha uzun süreli ve daha yıkıcı olabilmektedir. Kamu politikası sürecinde halkın katılımı, bu risk ortamında afet yönetimine ilişkin daha farklı ve bütüncül bir yaklaşım geliştirebilmek için çok önemlidir. Bu çalışmada afetlerin çevreye etkileri, afet yönetim yaklaşımları ve kamu politikası bağlamında ele alınmıştır.
İngilizce Özet
:
Approaches on disaster administration have been evolved to interdisciplinary dimension by moving out of solely technical field of study. The role of that disasters were regarded as social and politic events, caused by physical events, is important. The risks which the societies face and vulnerability degree of societies against these risks are the elements, determined by public policies in a great extent. Disaster administration approaches have been associated with public policies in recent years and disaster administration processes have focused on the management of vulnerability for resilience of society as well. Therefore public administration theories got close interest with this field of study. Way of living of societies and policies have caused that new risk factors had emerged. Though the effects of disasters on environment might be much more longstanding and more destructive by these new risk factors. Public involvement in the public policy process is very important to develop holistic disaster administration approach in this risk environment. In this study, effects of disasters to environment were handled in the context of disaster administration approaches and public policy.
Pdf
:
AFET YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KAMU POLİTİKASI BAĞLAMINDA AFETLERİN ÇEVREYE ETKİLERİ Tam Metin
Sayı: 37 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım