Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yazı İşleri Müdürü
Levent DEMİRELLİ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Koray KARASU
Cenk REYHAN
Aslı YILMAZ UÇAR
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Adalet ALADA
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Yrd. Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Cevat GERAY
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Doç. Dr. Nuray E. KESKİN
Dr. Esra E. KİLİM
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Doç. Dr. Funda K. ŞENEL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

YENİDEN KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU: YEREL YÖNETİMLER ALANINDAKİ BİLANÇO, Sayı: 29 - 2018
Başlık
:
YENİDEN KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU: YEREL YÖNETİMLER ALANINDAKİ BİLANÇO
Yazar(lar)
:
Can Umut ÇİNER
İngilizce Başlık
:
PUBLIC ADMINISTRATION BASIC LAW REVISITED: BALANCE SHEET IN THE FIELD OF LOCAL GOVERNMENTS
Anahtar Kelimeler
:
Kamu yönetimi reformu, Kamu Yönetimi Temel Kanunu, yerel yönetimler, yeniden yapılanma, rekompozisyon
İng. Anahtar Kelimeler
:
Public administration reform, the law on Fundamental Principles and Restructuring of Public Administration, local administrations, restructuration, recomposition
Özet
:
Bu makale, Türkiye’de Kamu Yönetimi Temel Kanunu’ndan (KYTK) günümüze kadar geçen sürede devletin rekompozisyonunu yerel yönetimler üzerinden irdelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu rekompozisyon süreci, sırasıyla, il belediyelerinin yakınındaki küçük belediye ve köylerin kapatılması, belediyelerin köyleştirilmesi ve metropolleşme politikalarından oluşmaktadır. Makalede, ayrıca yerel yönetimlerin geniş bir biçimde yetkilendirilmesi, ihale sistemi ve taşeronluğun yaygınlaştırılması ve bazı yetkilerin merkezileşmesi olmak üzere yerel yönetimler alanına ilişkin bazı saptamalar yapılmıştır.
İngilizce Özet
:
This article aims to analyze the recomposition of the Turkish state through the local administrations from the law on Fundamental Principles and Restructuring of Public Administration until today. The process of recomposition consists of the policy to close down small municipalities and villages that are located near city municipalities, the policy of converting municipalities to villages and metropolisation. In addition, some determinations have been made on the reality of local administrations, including the empowerment of local administrations, dissemination of the private delivery of municipal services, and centralization of some competencies in public administration.
Pdf
:
YENİDEN KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU: YEREL YÖNETİMLER ALANINDAKİ BİLANÇO Tam Metin
Pdf
:
YENİDEN KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU: YEREL YÖNETİMLER ALANINDAKİ BİLANÇO İngilizce Tam Metin
Sayı: 29 - 2018 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım