Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

GÜVENCESİZLER ÇAĞINDA HALKÇILIĞI TARTIŞMAK: GÜNÜMÜZDE RADİKAL HALKÇILIĞIN İMKANLARI, Sayı: 37 - 2022
Başlık
:
GÜVENCESİZLER ÇAĞINDA HALKÇILIĞI TARTIŞMAK: GÜNÜMÜZDE RADİKAL HALKÇILIĞIN İMKANLARI
Yazar(lar)
:
Mustafa Berkay AYDIN
İngilizce Başlık
:
DISCUSSING POPULISM IN THE AGE OF THE PRECARITY: THE POTENTIALS OF RADICAL POPULISM TODAY
Anahtar Kelimeler
:
Güvencesizlik, Popülizm, Halkçılık, Toplumsal Değişim, Siyaset
İng. Anahtar Kelimeler
:
Precarity, Populism, Social Change, Politics
Özet
:
Siyasal alandaki kavramları toplumsal gerçeklik ve sosyolojik temeller açısından ele almak gerekmektedir. Popülizm/halkçılık kavramı da, zamana, mekana ve yeni dönem dinamiklerine göre farklı anlam ve içeriklerle karşılanmaktadır. Güvencesizliğin her açıdan günümüz kapitalizminin ana özelliklerinden biri haline geldiği konjonktürde, tüm dünyada ‘müesses nizam’ kendi meşruiyetini sürdürmekte zorlanmaktadır. 20. yüzyılın stabil kurum ve kavramlarının sarsıldığı, altının boşaldığı yeni dünyada, popülizme yüklenen anlamların farklılaşması yaşadığımız çağın, bir önceki dönemin kurum ve ilişkilerinin temelini oluşturan ve nüvelerini barındıran 19. yüzyıl ile benzerlikler taşıdığına dair bir işaret olarak da okunabilir. Günümüzde, gelişmiş ve azgelişmiş dünya için farklılıklar net olarak sürmekle beraber, toplumsal problemler ve toplumsal adalet açısından 21. yüzyıl başı itibariyle Dünya daha fazla ‘aynı gemidedir’. Dolayısıyla popülizmin içeriği, bu duruma göre de şekillenecektir.
İngilizce Özet
:
Considering the concepts in the political field in terms of social reality and sociological bases is necessary. The concept of populism has different meanings and content according to time, place, and new dynamics. In the conjuncture where precarity has become one of the main features of today’s capitalism in every respect, the ‘establishment order’ throughout the world has difficulty maintaining its legitimacy. Changing meanings of populism can be read as a sign of similarity between the 19th and 20th centuries. 20th century’s stable institutions, relations, and concepts become ambiguous and are not enough to explain our new world. In contemporary times, the differences between developed countries and the third world remain clear. Also, as of the beginning of the 21st century, all the world is more "in the same boat". Thereby, populism can be grounded on new concepts, and this new situation will shape its content.
Pdf
:
GÜVENCESİZLER ÇAĞINDA HALKÇILIĞI TARTIŞMAK: GÜNÜMÜZDE RADİKAL HALKÇILIĞIN İMKANLARI Tam Metin
Pdf
:
GÜVENCESİZLER ÇAĞINDA HALKÇILIĞI TARTIŞMAK: GÜNÜMÜZDE RADİKAL HALKÇILIĞIN İMKANLARI İngilizce Tam Metin
Sayı: 37 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım