Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

İKLİM KRİZİ VE AFET PLANLAMASI (Türkiye’nin Kalkınma Planlarına Yansıyan Afet Stratejisi), Sayı: 37 - 2022
Başlık
:
İKLİM KRİZİ VE AFET PLANLAMASI (Türkiye’nin Kalkınma Planlarına Yansıyan Afet Stratejisi)
Yazar(lar)
:
Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER
İngilizce Başlık
:
CLIMATE CRISIS AND DISASTER PLANNING (The Disaster Strategy Reflected on to Turkey's Development Planning)
Anahtar Kelimeler
:
Afet yönetimi, iklim değişikliği, kalkınma planı, toplumsal ilişki, iklim krizi
İng. Anahtar Kelimeler
:
Disaster management, climate change, development plan, social relations, climate crisis
Özet
:
Modern afet yönetimi stratejisi, afet sonrasında giderici devlet politikalarını değil; devlet ve sivil toplumu kapsayan önleyici ve afet öncesine yönelik bütünlüklü toplumsal ilişkileri kapsar. Çalışmada, Türkiye’nin afet stratejileri bu yaklaşım etrafında kalkınma planları ölçeğinde incelenerek, devlete hâkim olan afet stratejisi ve bu stratejinin modern afet yönetimi politikaları doğrultusunda nasıl ve hangi biçimlerde dönüştüğü ortaya konulacaktır. Bu bağlamda da afet yönetimi stratejisinin özellikle iklim krizi koşullarında bir toplumsal ilişki olarak kavranmasının gerekliliği ve buna yönelik kamu yönetimindeki dönüşüm incelenecektir.
İngilizce Özet
:
The modern disaster management strategy is not post-disaster remedial state policies; it encompasses preventive and pre-disaster holistic social relations involving the state and civil society. In the study, Turkey’s disaster strategies will be examined in the scale of development plans around this approach, and the disaster strategy that dominates the state will be revealed and how and in what ways this strategy has been transformed in line with modern disaster management policies. In this context, the necessity of understanding the disaster management strategy as a social relationship, especially in the climate crisis conditions, and the transformation in public administration will be examined.
Pdf
:
İKLİM KRİZİ VE AFET PLANLAMASI (Türkiye’nin Kalkınma Planlarına Yansıyan Afet Stratejisi) Tam Metin
Pdf
:
İKLİM KRİZİ VE AFET PLANLAMASI (Türkiye’nin Kalkınma Planlarına Yansıyan Afet Stratejisi) İngilizce Tam Metin
Sayı: 37 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım