Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

ALMANYA’DA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE NESNE SORUNU: WEİMAR CUMHURİYETİ ÖNCESİ VE SONRASI, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
ALMANYA’DA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE NESNE SORUNU: WEİMAR CUMHURİYETİ ÖNCESİ VE SONRASI
Yazar(lar)
:
İsmail Bahadır TURAN
İngilizce Başlık
:
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN GERMANY AND OBJECT PROBLEM: BEFORE AND AFTER WEIMAR REPUBLIC
Anahtar Kelimeler
:
Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, İdare Hukuku, Prusya, Weimar Cumhuriyeti
İng. Anahtar Kelimeler
:
Administrative Science, Public Administration, Administrative Law, Prussia, Weimar Republic
Özet
:
Almanya’da “Yönetim Bilimi” uzun bir geçmişe ve güçlü bir geleneğe sahiptir. Bu çalışmada, söz konusu geleneğin konumunu, burjuvazinin anayasal hareketlerle devlet iktidarına katılma çabaları kapsamında hukuk alanına kaybettiği ve yönetim alanına idare hukukunun egemen olduğu, aynı zamanda idare hukukundan ayrı yönetim bilimi oluşturma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı Weimar Dönemi bağlamında gösterilecektir. Bu çerçevede ilk olarak kısaca yönetim bilimi geleneğinin kökenine değinilecek, ardından burjuvazinin devlet iktidarına katılma çabası kapsamında söz konusu geleneğin gerilemesi ve idare hukukunun yükselmesi açıklanacaktır. Aynı zamanda yönetim bilimi geleneği ile idare hukuku arasındaki nesneye dair gerilim ortaya konacak, son olarak da yönetim bilimi geleneğinin yeniden kurulma girişimleri ve bu girişimlerin sonuçsuz kalması irdelenecektir. Çalışma, yeni üretim tarzının varlığını açıkça gösterdiği, anayasal hareketlerin karşı konulmaz biçimde geliştiği 19. yüzyılın ikinci yarısı ile yönetim alanında sert bir kopuşu gösteren “Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei-NSDAP) iktidarı ele geçirdiği 1933’e kadarki dönemi ele almaktadır. Bu bağlamda Alman yönetim bilimi geleneğini, kapitalist üretim biçiminin yeni sınıfı burjuvazinin, siyasi güce ortak olmak üzere hukuk alanını kullanarak gerilettiği ve söz konusu yönetim bilimi geleneğinin çeşitli canlandırma girişimlerine rağmen kaybolduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Türkçe alanyazında nesne tartışmalarında ağırlık olarak ABD ve Fransa örnekleri kapsamlı biçimde çalışılmıştır. Ancak önemli bir yönetim geleneğine ve birikimine sahip Almanya’daki gelişmeler incelenmeden durmaktadır. Dolayısıyla Almanya’daki gelişmelerin bu doğrultuda serimlenmesinin Türkiye bakımından Kıta Avrupa’sı kaynaklı etkilenmeyi tamamlayıcı ve ABD etkisini açıklayıcı olabileceği değerlendirilmektedir.
İngilizce Özet
:
Administrative science has a long history and a strong tradition in Germany. This study shows that this tradition has lost its position to the law within the scope of the efforts of the bourgeoisie to participate in the state power through constitutional movements and the administrative law is dominant in the field of administration. Besides, it will also demonstrate that the attempts to create administrative science separate from the administrative law were inconclusive in the context of the Weimar Period. In this context, firstly, the origin of the Administrative Science tradition is briefly mentioned. After that the decline of the stated tradition and the rise of administrative law within the scope of the bourgeoisie's effort to participate in the state power is analyzed/examined. Finally, attempts to re-establish the tradition of management science and the failure of these attempts are examined. The study addresses the period between the second half of the 19th century, when the new mode of production clearly showed its existence and the constitutional movements developed irresistibly, to 1933, when the National Socialist German Workers Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei-NSDAP) seized power, which showed a sharp break in the field of administration. In this context, it has been shown that, the bourgeoisie has regressed the German administrative science tradition by using law to share the political power, and this tradition has disappeared despite various revitalization attempts. The examples of the USA and France have been extensively studied In the Turkish literature in terms of object discussions. However, the developments in Germany, which has an important administration tradition and experience, remain unexplored. Therefore, it is considered that exposing the developments in Germany can be complementary to the influence originating from Continental Europe and explaining the US influence in terms of Turkey.
Pdf
:
ALMANYA’DA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE NESNE SORUNU: WEİMAR CUMHURİYETİ ÖNCESİ VE SONRASI Tam Metin
Pdf
:
ALMANYA’DA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE NESNE SORUNU: WEİMAR CUMHURİYETİ ÖNCESİ VE SONRASI İngilizce Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım